บริจาคเงินซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลโชคชัย จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 นายวิวัฒน์ วัฒนสินศักดิ์ หรือ “เฮียเฮง” ประธานบริษัทฯ ตัวแทนจากบ้านอยู่สบาย

ได้บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลโชคชัย

อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ภาพบรรยากาศภายในงาน