ล่าสุด ! สินเชื่อและดอกเบี้ยซื้อบ้าน มกราคม 2564

ขึ้นปีใหม่ 2564 ทั้งที หลายคนคงเล็งซื้อบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวและตัวเองอยู่ แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังกังวลเรื่องยื่นกู้และดอกเบี้ย วันนี้ UZquare ก็เลยเอาดอกเบี้ยสำหรับกู้ซื้อบ้านของแต่ละธนาคารมาฝากเพื่อเป็นตัวเลือกให้คนอยากมีบ้านรับปีใหม่มาฝาก จะมีธนาคารไหน รายละเอียดยังไงบ้างมาดูกัน

ธนาคารออมสิน

                ธนาคารออมสินก็มี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเคหะ โดยแบ่งเป็น 3 กรณี คือ 1.ผู้กู้ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 2.ผู้กู้ไม่ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 3.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้กรณีซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคารซึ่งทั้งสามกรณีมีเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

ข้อมูลจาก : https://www.gsb.or.th

ธนาคารกรุงไทย

                สำหรับธนาคารกรุงไทย เดือนนี้มีสินเชื่อและดอกเบี้ยให้เลือกหลายแบบทั้งดอกเบี้ยคงที่และลอยตัว โดยใช้ชื่อแคมเปญว่า สินเชื่อบ้านกรุงไทย…สุขใจถ้วนหน้า แถมบางแบบยังฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้ด้วยนะ

ข้อมูลจาก : https://krungthai.com/th/personal/loan/housing-loan/16
ข้อมูลจาก : https://krungthai.com/th/personal/loan/housing-loan/16

ธนาคารกรุงเทพ

                หลายคนคงคุ้นหูกับชื่อสินเชื่อบ้านบัวหลวง เดือนนี้สินเชื่อบ้านบัวหลวงก็ยังมีเงื่อนไขดี ๆ มาฝากกันด้วย จะมีอะไรและเหมาะกับใครบ้างดูข้างล่างนี้เลย

                สินเชื่อบ้านบัวหลวง  ระยะเวลา1 ม.ค. 64 – 31 มี.ค. 64

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 
 • รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยปีแรก 0.25% เมื่อสมัครประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์ เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 10 ปี หรือเท่ากับระยะเวลาในสัญญากู้
 • มอบวงเงินสินเชื่อสูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน 
 • พนักงานประจำผ่อนชำระได้นานสูงสุด 35 ปี ระยะเวลากู้ รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี
 • เลือกผ่อนชำระด้วยรูปแบบการผ่อนที่ตรงใจได้ 2 แบบ ทั้งแบบคงที่และแบบขั้นบันได
 • รับสิทธิ์สมัครเป็นผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เมื่อได้รับอนุมัติเงินสินเชื่อ ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี (ปีแรก)

สินเชื่อบัวหลวงพูนผล  ระยะเวลา 1 ม.ค. 64 – 31 มี.ค. 64

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 
 • รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยปีแรก 0.25% เมื่อสมัครประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์ เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 10 ปี หรือเท่ากับระยะเวลาในสัญญากู้
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด*
  • 100% ตามมูลค่าการใช้จ่ายแต่ละวัตถุประสงค์ และไม่เกินอัตราส่วนวงเงินสินเชื่อสูงสุดตามประกาศ ธปท.
  • ไม่เกิน 6 ล้านบาท (กรณีกู้เพื่อใช้จ่ายส่วนตัว วงเงินสูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของรายได้ต่อเดือน และไม่เกิน 2 ล้านบาท)

*ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระคืนเงินกู้และหลักเกณฑ์ในการให้สินเชื่อของธนาคาร

 • ระยะเวลาผ่อนชำระคืน
  • ขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุด 10 ปี (เพื่อใช้จ่ายส่วนตัวสูงสุด 5 ปี)
  • ผ่อนชำระแบบคงที่ตลอดอายุสัญญา
 • รับสิทธิ์สมัครเป็นผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เมื่อได้รับอนุมัติเงินสินเชื่อ ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี (ปีแรก)

หมายเหตุ :

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย /การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์ เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับลูกค้า ไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ

ข้อมูลจาก : https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Bualuang-Payroll/Bualuang-Payroll-Benefits/Bualuang-Loans

ธนาคารกสิกรไทย

                ธนาคารที่พ่อค้าแม่ขายไว้ใจทำธุรกรรมด้วย แต่ก็มีสินเชื่อสำหรับมนุษย์เงินเดือนด้วยเช่นกัน ในการกู้ซื้อบ้านธนาคารกสิกรก็มีเงื่อนไข ดังนี้

                –สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำ-

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-0.77%
 • หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา MRR-0.75%
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.20%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (20 ปี) เท่ากับ 5.21%

                –สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ-

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-0.27%
  • หลังจากนั้น จนสิ้นสุดสัญญา MRR-0.25%
  • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.70%
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (20 ปี) เท่ากับ 5.71%
  • อัตราดอกเบี้ย MRR = 5.97% (ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ค. 63)

                *หมายเหตุ*

                -ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี

                -รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

                มาถึงธนาคารสำหรับคนอยากมีบ้านที่มักจะมีโปรโมชั่นและสินเชื่อออกมาให้คนอยากได้บ้านสนใจเสมอ มาดูกันว่าเริ่มต้นปี 2564 นี้ ธอส. จะมีสินเชื่ออะไรน่าสนใจบ้าง

ยื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันที่  4 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

(ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

                วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

                ระยะเวลาผ่อน ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

ข้อมูลจาก : https://www.ghbank.co.th/product-detail/developer-64

ธนาคารไทยพาณิชย์

                สำหรับในเดือนมกราคม 2564 นี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ก็มีสินเชื่อสำหรับกู้บ้านเช่นกัน โดยมี 2 แบบ คือ

-แบบไม่ทำประกันชีวิต ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 5.995% ปีต่อไป MRR อัตราเฉลี่ย 3 ปี 5.995% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.995% -แบบทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ มากกกว่าหรือเท่ากับ 70% ของวงเงินกู้ ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 5.950% ปีต่อไป MRR อัตราเฉลี่ย 3 ปี 5.950% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.983% ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ สามารถสอบถามได้จากทางธนาคารโดยตรง ข้อมูลจาก : https://www.reviewyourliving.com

สำหรับสินเชื่อที่นำมาฝากในวันนี้ บางแบบก็เป็นสินเชื่อที่ธนาคารได้เคยนำมาใช้แล้วและยังใช้อยู่ ซึ่งก็ถือเป็นโอกาสดีของคนที่เล็งบ้านไว้นานแต่ยังตัดสินไม่ได้ได้ทดลองยื่นเอกสารดูนะคะ เราจะได้รู้ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ส่วนใครที่รอสินเชื่อแบบใหม่ก็มีเช่นกัน เอาเป็นว่าใครสนใจแบบไหน ธนาคารไหนก็ลองเลือกและตัดสินใจดูนะคะ UZquare เป็นกำลังใจให้คนอยากมีบ้านทุกคนค่ะ

เข้าร่วมการสนทนา

Compare listings

เปรียบเทียบ