เรียนออนไลน์ให้ได้ผล คนมีลูกต้องรู้

  • โดย master_uzquare
  • 2 ปี ที่ผ่านมา
  • u-comm
  • 1

โควิด-19 กลับมาระบาดในประเทศไทยอีกครั้งแล้ว ซึ่งครั้งนี้ถือว่าระบาดค่อนข้างรวดเร็วและกระจายมากกว่าครั้งแรก ทำให้ทุกคนต้องปรับตัวกันอีกรอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการศึกษาที่เด็ก ๆ จะต้องหยุดเรียนชั่วคราวหรือในบางโรงเรียนอาจจะกลับไปเรียนแบบออนไลน์ ผู้ปกครองที่จะต้องรับมือกับสถานการณนี้อีกครั้งควรเตรียมพร้อมให้เด็ก ๆ ได้มีสมาธิและความสะดวกเต็มที่ด้วยการจัดพื้นที่ให้พวกเขาให้การเรียนออนไลน์ได้ผล UZQUARE ก็มีวิธีจัดห้องเรียนออนไลน์ที่บ้านมาฝากกันด้วย

1.แบ่งพื้นที่ในบ้านเพื่อเป็นห้องเรียน

                การแบ่งพื้นที่บางส่วนของบ้านมาจัดเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนออนไลน์จะช่วยให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น ผู้ปกครองต้องจัดพื้นที่ เช่น นำโต๊ะมาวาง จัดเรียงอุปกรณ์ให้ง่ายต่อการใช้ และมีแสงสว่างมากพอ เป็นพื้นที่ที่จะไม่ถูกรบกวนจากสิ่งรอบข้าง จำลองบรรยากาศให้คล้ายการเรียนในห้องมากที่สุด

2.เลือกวิชาที่จำเป็นต้องเรียน

                การเรียนออนไลน์เป็นการเรียนปูพื้นฐานก่อนเปิดเทอมจริงเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเท่านั้น เพระฉะนั้นเรายังไม่จำเป็นต้องให้เด็กเรียนทุกวิชา เพราะจะเป็นการเพิ่มความเครียดและยากต่อการเข้าใจ เพราะเด็กต้องเรียนคนเดียวไม่สามารถสอบถามครูได้อย่างสะดวกหรือไม่มีเพื่อนให้ปรึกษาได้ ผู้ปกครองจึงต้องตรวจดูตารางเรียนและความเหมาะสมว่าจะจัดวางวิชาใดให้ลูกเรียนหรือวิชาใดยังไม่จำเป็น

3.จำกัดเวลาในการเรียน

                การจำกัดเวลาในการเรียนจะช่วยให้เด็ก ๆ ไม่เครียดหรืออยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานเกินไป ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อสายตาและสุขภาพได้ ผู้ปกครองจึงควรจำกัดเวลาในการเรียนแต่ละวัน และให้เด็ก ๆ ได้ใช้เวลากับสิ่งรอบข้างและพักผ่อน

4.ให้เด็ก ๆ ได้พบปะเพื่อน

                ช่วงวัยเรียนเป็นช่วงที่เด็ก ๆ ต้องการเพื่อน การต้องหยุดอยู่บ้านโดยไม่เจอเพื่อนเป็นเวลานานอาจจะทำให้เด็กมีความเครียดหรือไม่ร่าเริง จึงควรมีการติดต่อกันบ้าง ผู้ปกครองอาจจะตั้งกลุ่มออนไลน์เพื่อให้เด็กได้พบปะกับเพื่อน หรือเรียนออนไลน์ เล่นกันแบบออนไลน์ จะช่วยให้เด็กได้พบกับสังคมของตัวเองได้

5.กำจัดสิ่งรบกวน

                สิ่งรบกวนในที่นี้รวมถึงเสียง ของเล่น โทรทัศน์ หรือทุกอย่างที่รบกวนสมาธิในการเรียน ช่วงเวลาที่ต้องเรียนออนไลน์ผู้ปกครองต้องเก็บสิ่งเหล่านี้ให้ห่างจากพวกเขาก่อน เพื่อให้ได้ใช้เวลากับการเรียนอย่างเต็มที่                 บ้านไหนที่ต้องเจอสถานการณ์เรียนออนไลน์ก็สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบ้านได้ เพื่อการเรียนรู้ที่ได้ผลของเด็ก ๆ ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 UZQUARE ขอเป็นกำลังใจให้

เข้าร่วมการสนทนา

Compare listings

เปรียบเทียบ