10 เหตุผลที่ยื่นกู้ไม่ผ่าน

ชื่อว่ามีหลายคนที่อยากมีบ้านแต่ติดปัญหาเรื่องการกู้กับธนาคารอยู่ บางคนอาจจะยังไม่เคยลองหรือบางคนลองแล้วไม่ผ่าน เรามาดูกันว่ามีเหตุผลอะไรที่ทำให้ธนาคารไม่ยอมให้เรากู้และเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยัง

1.ภาระเกินรายได้

หลายคนมีรายได้สูงและคิดว่าจะกู้ได้ง่าย แต่ความจริงแล้วธนาคารจะเช็คยอดหนี้หรือภาระอื่นๆ ของเราด้วย หากใครมีภาระหนี้เกินกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดก็อาจจะกู้ไม่ผ่าน

2.ประวัติการผิดนัดชำระหนี้

ใครที่มีบัตรเครดิตหรือเคยผ่อนสินค้าและบริการมาก่อน ธนาคารจะเช็คว่าเรามีการผ่อนชำระตรงตามกำหนดหรือไม่ หากเคยมีประวัติผิดนัดชำระหรือชำระล่าช้าก็เป็นหนึ่งข้อที่ธนาคารไม่ให้กู้ผ่าน

3.แหล่งที่มาของรายได้คลุมเครือ

หากผู้กู้ไม่มีสลิปเงินเดือนแบบคาร์บอน ไม่มีการเดินบัญชีต่อเนื่อง ไม่มีหลักฐานการรับเงิน เช่น 50 ทวิ ไม่มีการจดทะเบียนพาณิชย์ ก็ทำให้ธนาคารไม่เชื่อถือว่าผู้กู้จะมีกำลังในการผ่อนได้เพียงพอ

4.ราคาบ้านเกินกำลังซื้อ

ธนาคารจะดูทุกอย่างแบบละเอียดเมื่อเรายื่นกู้เพื่อซื้อบ้านเพราะเป็นการผ่อนในระยะยาว 10-40 ปี การยื่นกู้บ้านราคาสูงก็จะมีอัตราการผ่อนในแต่ละเดือนสูงตามไปด้วย ตรงนี้ทำให้ธนาคารไม่ปล่อยสินเชื่อให้เพราะจะทำให้กลายเป็นหนี้เสียได้ 

5.ปัญหาจากการค้ำประกัน

ใครเป็นสายรักเพื่อนพ้องและมักใจดีค้ำประกันให้คนอื่นบ่อยๆ ต้องระวัง เพราะหากคนที่เราค้ำประกันให้ทำเครดิตเสียเราก็จะเสียไปด้วย ธนาคารจะไม่ให้เรากู้ถึงแม้ว่าหนี้ก้อนนั้นจะไม่ใช่ของเราก็ตาม ถือเป็นข้อหนึ่งที่คนยื่นกู้ไม่ผ่านเยอะมาก

6.คุณสมบัติไม่เพียงพอ

เรื่องที่สำคัญที่สุดคือคุณสมบัติส่วนตัวที่เป็นที่พึงประสงค์ของธนาคาร โดยธนาคารจะดูคุณสมบัติหลัก เช่น อายุ ผู้กู้จะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป เป็นต้น

7.เอกสารไม่ครบ

เอกสารไม่ครบในที่นี้หมายรวมถึงเอกสารไม่เป็นปัจจุบัน เอกสารไม่ครบตามจำนวนที่ธนาคารต้องการ และการเซ็นสำเนาไม่ครบด้วย การยื่นกู้จะต้องตรวจสอบและตรวจทานเอกสารให้เรียบร้อยมากที่สุด

8.อายุงาน

เป็นสิ่งหนึ่งที่การันตีว่าเราจะสามารกู้ผ่านและมีกำลังผ่อนมากพอ หากใครที่อายุงานน้อยหรือเปลี่ยนงานบ่อยธนาคารก็จะมองว่ารายได้ไม่มั่นคงพอที่จะผ่อนบ้านทำให้การยื่นกู้ถูกปัดตก

9.ผ่านการกู้ร่วมมาแล้ว

ข้อนี้ค่อนข้างสำคัญเลย หากใครเคยผ่านการกู้ร่วมมาแล้ว ธนาคารจะถือว่ามีภาระอยู่แล้ว การกู้เพิ่มจะเป็นการเพิ่มภาระและไม่มีกำลังในการผ่อนชำระมากพอ

10.ไม่ผ่านเกณฑ์ธนาคาร

แต่ละธนาคารจะมีเกณฑ์ในการให้กู้แตกต่างกันออกไป คนอยากมีบ้านจะต้องศึกษาเกณฑ์ของแต่ละธนาคารให้ดีก่อนการยื่นกู้ จะช่วยให้สามารถกู้ได้ง่ายขึ้น

คนอยากมีบ้านอย่าลืมนำไปเป็นตัวช่วยก่อนการไปยื่นกู้จริงนะค ต้องเป็นผู้กู้ที่มีธนาคารอยากปล่อยสินเชื่อให้ เป็นกำลังใจให้นะคะ

เข้าร่วมการสนทนา

Compare listings

เปรียบเทียบ