#วันวิสาขบูชา

เตรียมตัวทำบุญวันพระใหญ่ “วิสาขบูชา”

ใกล้จะถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีก 1 วัน อย่างวันวิสาขบูชา เนื่องจากเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า...

Compare listings

เปรียบเทียบ