เดือนกุมภา

ทำไมทุก 4 ปี เดือนกุมภาต้องมี 29 วัน

หลายคนอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมการนับวัน เดือน ปี ในบางปีมีจำนวนที่ต่างจากปีอื่น จากปกติมี 365 วัน ก็เพิ่มเป็น 366 วัน...

Compare listings

เปรียบเทียบ