wfh

เรียนออนไลน์ให้ได้ผล คนมีลูกต้องรู้

โควิด-19 กลับมาระบาดในประเทศไทยอีกครั้งแล้ว ซึ่งครั้งนี้ถือว่าระบาดค่อนข้างรวดเร็วและกระจายมากกว่าครั้งแรก...

Work from Home ยังไงให้งานปังเหมือนอยู่ออฟฟิศ

ในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 กลับมาระบาดในประเทศไทยอีกครั้ง หลายบริษัทอาจประสบปัญหาในการเดินทางของพนักงานหรือต้องรักษาระยะห่างทางสังคม...

Compare listings

เปรียบเทียบ