coveruniqure2

บ้านอยู่สบาย จุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดี

Facebook
Twitter
LinkedIn

ทีมงานบ้านอยู่สบายทุกคนเชื่อเสมอว่าความจริงใจต่อลูกบ้านทุกท่าน คือ สิ่งที่ช่วยผลักดันให้ บ้านอยู่สบาย เป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับที่ดีมาโดยตลอด เราคิดเสมอว่า ลูกบ้านทุกท่าน คือ สมาชิกในครอบครัวของเรา เราจึงใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตและการให้บริการ อยู่สบายก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546
โดย คุณวิวัฒน์ วัฒนสินศักดิ์ และ คุณปรางค์พิชชา ชัยปัทมานนท์ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างบ้านที่มีคุณภาพและสังคมที่น่าอยู่ในราคาที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ และด้วยแนวทางนี้เองที่ส่งผลให้ โครงการบ้านอยู่สบาย เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตเร็วที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา

แม้เวลาจะผ่านไปแล้วกว่า 17 ปี แต่ทุกคนในองค์กรยังคงยึดถือหลักปฎิบัติเดิมตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาโดยตลอด นั่นคือ “ความจริงใจต่อลูกค้า” เพราะเราคิดเสมอว่าลูกบ้านทุกท่าน คือ สมาชิกในครอบครัวของเรา ปัจจุบัน บ้านอยู่สบาย สร้างบ้านมาแล้วกว่า 3,000 หลัง บนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ มีลูกบ้านมากกว่า 10,000 ชีวิต เพียงเพราะคำๆเดียวที่ทำให้เรามาได้ไกลถึงเพียงนี้ นั่นคือ
“ความจริงใจต่อลูกค้า”

ค้นหาโครงการ

บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม คอนโด