u-csr

#ยินดีเป็นผู้ให้สุขใจถึงผู้รับ เฮียเฮง บ้านอยู่สบาย สนับสนุนปูน และอิฐบล็อกจำนวนมาก มูลค่ากว่า 100,000 บาท เพื่อช่วยสร้างบ้านให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับความลำบากทั้งอำเภอโชคชัย โดยมีนายอำเภอโชคชัยเป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอโชคชัย นครราชสีมา
#ยินดีเป็นผู้ให้สุขใจถึงผู้รับ เฮียเฮง บ้านอยู่สบาย สนับสนุนปูน และอิฐบล็อกจำนวนมาก มูลค่ากว่า 100,000 บาท เพื่อช่วยสร้างบ้านให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับความลำบากทั้งอำเภอโชคชัย โดยมีนายอำเภอโชคชัยเป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอโชคชัย นครราชสีมา
#ยินดีเป็นผู้ให้สุขใจถึงผู้รับ เมื่อความเดือดร้อนแผ่ขยายไปทั่วทุกแห่ง ทำให้หลายท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัยจากภัยธรรมชาติ หรือ โรคระบาดโควิด-19 บ้านอยู่สบายไม่นิ่งนอนใจ เดินหน้าช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง แจกอาหารและเ
#ยินดีเป็นผู้ให้สุขใจถึงผู้รับ เมื่อความเดือดร้อนแผ่ขยายไปทั่วทุกแห่ง ทำให้หลายท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัยจากภัยธรรมชาติ หรือ โรคระบาดโควิด-19 บ้านอยู่สบายไม่นิ่งนอนใจ เดินหน้าช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง แจกอาหารและเ
#ยินดีเป็นผู้ให้สุขใจถึงผู้รับ เมื่อการสัญจรติดขัด บ้านอยู่สบายไม่นิ่งนอนใจ เฮียเฮง นำทีมบ้านอยู่สบาย ดำเนินการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับชุมชนบ้านโนนม่วง นครราชสีมา ต่อเติมซ่อมแซมถนน เพื่อการสัญจรที่ดี และเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนของคนในชุมชน
#ยินดีเป็นผู้ให้สุขใจถึงผู้รับ เมื่อการสัญจรติดขัด บ้านอยู่สบายไม่นิ่งนอนใจ เฮียเฮง นำทีมบ้านอยู่สบาย ดำเนินการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับชุมชนบ้านโนนม่วง นครราชสีมา ต่อเติมซ่อมแซมถนน เพื่อการสัญจรที่ดี และเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนของคนในชุมชน
#ยินดีเป็นผู้ให้สุขใจถึงผู้รับ ความสุขส่งท้ายปี ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ เฮียเฮง บ้านอยู่สบาย แจกเงินช่างกว่า 1 ล้านบาท เพื่อแทนคำขอบคุณที่ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลอดปี และอวยพรปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคล แก่พนักงานบ้านอยู่สบายทุกคน
#ยินดีเป็นผู้ให้สุขใจถึงผู้รับ ความสุขส่งท้ายปี ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ เฮียเฮง บ้านอยู่สบาย แจกเงินช่างกว่า 1 ล้านบาท เพื่อแทนคำขอบคุณที่ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลอดปี และอวยพรปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคล แก่พนักงานบ้านอยู่สบายทุกคน
#ยินดีเป็นผู้ให้สุขใจถึงผู้รับ  เราไม่ได้เพียงแค่สร้างบ้าน แต่เราสร้างคุณภาพชีวิต และส่งต่อสิ่งดีๆให้แก่คนรอบข้างอย่างเสมอ “เฮียเฮง” นำทีมบ้านอยู่สบาย ซ่อมแซ่มถนนและวางท่อระบายทั้งหมด 4 จุด โดยเริ่มต้นแต่บริเวณหน้าโบสถ์คริสตจักรแห่งนิมิต
#ยินดีเป็นผู้ให้สุขใจถึงผู้รับ  เราไม่ได้เพียงแค่สร้างบ้าน แต่เราสร้างคุณภาพชีวิต และส่งต่อสิ่งดีๆให้แก่คนรอบข้างอย่างเสมอ “เฮียเฮง” นำทีมบ้านอยู่สบาย ซ่อมแซ่มถนนและวางท่อระบายทั้งหมด 4 จุด โดยเริ่มต้นแต่บริเวณหน้าโบสถ์คริสตจักรแห่งนิมิต
#ยินดีเป็นผู้ให้สุขใจถึงผู้รับ #บ้านอยู่สบาย สนับสนุนพื้นที่สีเขียว พร้อมส่งมอบสิ่งดีๆคืนสู่สังคมเสมอ คุณฐิติพรรณ ผู้จัดการทั่วไปบ้านอยู่สบาย เป็นตัวแทนส่งมอบต้นกล้ากว่า 300 ต้น ให้แก่โรงเรียนบ้านมะค่า นครราชสีมา โดยมีคุณครู และนักเรียนรับมอบ
#ยินดีเป็นผู้ให้สุขใจถึงผู้รับ #บ้านอยู่สบาย สนับสนุนพื้นที่สีเขียว พร้อมส่งมอบสิ่งดีๆคืนสู่สังคมเสมอ คุณฐิติพรรณ ผู้จัดการทั่วไปบ้านอยู่สบาย เป็นตัวแทนส่งมอบต้นกล้ากว่า 300 ต้น ให้แก่โรงเรียนบ้านมะค่า นครราชสีมา โดยมีคุณครู และนักเรียนรับมอบ
#อยู่สบายคลายร้อน #ยินดีเป็นผู้ให้สุขใจถึงผู้รับ บ้านอยู่สบาย แจกไอศกรีมดับร้อนให้แก่ชาวโคราช ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ลานย่าโม นครราชสีมา บ้านอยู่สบายขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเรามาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด
#อยู่สบายคลายร้อน #ยินดีเป็นผู้ให้สุขใจถึงผู้รับ บ้านอยู่สบาย แจกไอศกรีมดับร้อนให้แก่ชาวโคราช ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ลานย่าโม นครราชสีมา บ้านอยู่สบายขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเรามาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

ค้นหาโครงการ

บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม คอนโด