รู้จักบ้านอยู่สบาย

บริษัท โชควิวัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

อยู่สบายก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดย คุณวิวัฒน์ วัฒนสินศักดิ์ และ คุณปรางค์พิชชา ชัยปัทมานนท์ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างบ้านที่มีคุณภาพและสังคมที่น่าอยู่ในราคาที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ และด้วยแนวทางนี้เองที่ส่งผลให้ โครงการบ้านอยู่สบาย เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตเร็วที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา
แม้เวลาจะผ่านไปแล้วกว่า 20 ปี แต่ทุกคนในองค์กรยังคงยึดถือหลักปฎิบัติเดิมตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาโดยตลอด นั่นคือ “ความจริงใจต่อลูกค้า” เพราะเราคิดเสมอว่าลูกบ้านทุกท่าน คือ สมาชิกในครอบครัวของเรา ปัจจุบัน บ้านอยู่สบาย สร้างบ้านมาแล้วกว่า 4,000 หลัง บนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ มีลูกบ้านมากกว่า 10,000 ชีวิต เพียงเพราะคำๆเดียวที่ทำให้เรามาได้ไกลถึงเพียงนี้ นั่นคือ… “ลูกค้า”
Play Video

All residents are members of our family.

ทีมงานบ้านอยู่สบายทุกคนเชื่อเสมอว่าความจริงใจต่อลูกบ้านทุกท่าน คือ สิ่งที่ช่วยผลักดันให้ บ้านอยู่สบาย เป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับที่ดีมาโดยตลอด เราคิดเสมอว่า ลูกบ้านทุกท่าน คือ สมาชิกในครอบครัวของเรา เราจึงใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตและการให้บริการ

ลูกบ้านทุกท่าน คือ สมาชิกในครอบครัวของเรา เราจึงใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตและการให้บริการ

บ้านอยู่สบาย

จุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดี

วิสัยทัศน์ : เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตอย่างยั่งยืนที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา และเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมิตรกับลูกบ้านและชุมชนที่เราได้เข้าไปพัฒนาโครงการ

แนวคิด ทีมงานบ้านอยู่สบายทุกคนเชื่อเสมอว่าความจริงใจต่อลูกบ้านทุกท่าน คือ สิ่งที่ช่วยผลักดันให้ บ้านอยู่สบาย เป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับที่ดีมาโดยตลอด เราคิดเสมอว่า ลูกบ้านทุกท่าน คือ สมาชิกในครอบครัวของเรา เราจึงใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตและการให้บริการ

พันธกิจ

  1. ไม่หยุดที่จะพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัยให้ตอบสนองกับ Lifestyle ของคนยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
  2.  นำเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับงาน เพื่อความพึงพอใจของลูกบ้านที่ดียิ่งขึ้น
  3. พัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน
  4. ยึดถือเอาความสุขของลูกบ้านเป็นสำคัญ ผ่านทางการเพิ่มช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของลูกบ้านทุกท่าน
  5. เป็นตัวกลางในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและน่าอยู่ผ่านการร่วมมือกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ค้นหาโครงการ

บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม คอนโด