246519607_4587282878014246_2156497329580966102_n

บ้านอยู่สบาย แจกอาหารและเครื่องดื่ม ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 หน้าลานย่าโม

Facebook
Twitter
LinkedIn
#ยินดีเป็นผู้ให้สุขใจถึงผู้รับ เมื่อความเดือดร้อนแผ่ขยายไปทั่วทุกแห่ง ทำให้หลายท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในปัจจุบัน
ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัยจากภัยธรรมชาติ หรือ โรคระบาดโควิด-19 บ้านอยู่สบายไม่นิ่งนอนใจ เดินหน้าช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง 🤝🌎
แจกอาหารและเครื่องดื่มในช่วงการระบาดโควิด 19 ทุกวันไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 𝟬𝟵.𝟬𝟬 – 𝟭𝟮.𝟬𝟬 น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นครราชสีมา
#บ้านอยู่สบายไม่เพียงแต่สร้างบ้านที่ได้คุณภาพดี ตามมาตรฐานแล้ว ยังมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อให้ทุกคนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิต

ค้นหาโครงการ

บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม คอนโด